Topsponsor

Banner

Maatschap. Partner

Banner

Sponsor

Banner
Banner
Banner
Banner

Supporting Partner

Banner

Lid worden van Goba?

Indien je lid wilt worden van basketballvereniging GOBA, dan vind je hier informatie over hoe dat kan.

Je kan eerst drie keer (proef)trainen voordat je moet besluiten om lid te worden.De proef training kan je volgen tijdens de trainingen van een team in jouw leeftijdscategorie.
 

Lidmaatschap

Je meldt je aan door het onderstaande digitale inschrijfformulier in te vullen. Het lidmaatschap van Goba wordt jaarlijks stilzwijgende verlengd.

Inschrijfformulier 

 

Het kan zo zijn dat je niet direct aan wedstrijden kan deelnemen, omdat aan een wedstrijd 10 spelers mogen deelnemen. Ook is enige kennis van de spelregels en zijn enkele basisvaardigheden noodzakelijk om aan wedstrijden deel te kunnen nemen.

Het is wel altijd mogelijk om met trainen te starten. 

 

Leeftijdscategorieën seizoen 2016/2017

Categorie                   Geboren tussen

Senioren                      geboren in 1994 en eerder

U22                              geboren in 1995 en 1996

U20                              geboren in 1997 en 1998

U18                              geboren in 1999 en 2000

U16                              geboren in 2001 en 2002

U14                              geboren in 2003 en 2004

U12                              geboren in 2005 en 2006

U10                              geboren in 2007 en later

Peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 01-01-2017

19 jaar is, kan uitkomen in de U20 klasse

Info Contributie

Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrifgeld van € 10,-. Bij het lidmaatschap zit een collectieve ongevallen verzekering inbegrepen via de Nederlandse Basketball Bond. Dit geldt ook voor alleen trainende leden en recreanten. 

Schuldvrijverklaring

Wil je spelend lid worden van Goba en heb je al eerder bij een andere basketballvereniging gespeeld? Dan is het noodzakelijk dat er een schuldvrijverklaring wordt ingevuld door de penningmeester van de oude vereniging. Door middel van het schuldvrijverklaringsformulier verklaart de penningmeester van de oude vereniging dat altijd aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Er hoeft geen schuldvrijverklaring te worden ingevuld indien je langer dan vijf jaar geen lid van een andere vereniging bent geweest.

Contributie

De contributie bedragen worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering en zijn recentelijk vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 mei 2016. 

Contributie seizoen

2016 - 2017

2017 - 2018

Alleen trainen:

Jeugdleden      (     t/m 9 jaar)

 

€ 150,00

 

€  150,00

Wedstrijdspelers:

Jeugdleden   (     t/m    9 jaar)

 

€ 175,00

 

€  225,00

Jeugdleden    (10 t/m 11 jaar)

€ 225,00

€  225,00

Jeugdleden   ( 12 t/m 13 jaar)

€ 245,00

€  305,00

Jeugdleden    (14 t/m 20 jaar)

€ 305,00

€  305,00

Jeugdleden    (21 t/m 22 jaar)

€ 325,00

€  325,00

Senioren   

€ 325,00

€  325,00

Recreanten

€ 200,00

€  200,00

 (Aan de bovengenoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend)

Spelers van rayon en landelijke teams betalen op bovenstaande bedragen een jaarlijkse toeslag van € 50,--.

Contributie wordt per halfjaar in rekening gebracht. Contributiebetaling is alleen mogelijk via een afgegeven incassomachtiging. De incassomachtiging staat onderaan het inschrijfformulier.

 

OPZEGGING van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van Goba wordt jaarlijks stilzwijgende verlengd.

In onderstaande info is vastgelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden het lidmaatschap kan worden beëindigd:

  • Opzegging is alleen mogelijk als er is voldaan aan alle betalingsverplichtingen aan Goba;
  • Alle door Goba verstrekte (wedstrijd)kleding en materialen moet worden ingeleverd bij het secretariaat. Een afspraak hiervoor kan worden gemaakt via: info@goba.nu;
  • Het is uitsluitend mogelijk het lidmaatschap kosteloos op te zeggen voor het einde van het seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris voor 30 april van het lopende verenigingsjaar;
  • Het post adres voor opzegging is:

Goba

T.a.v. de Ledenadministratie

Postbus 159

4200 AD Gorinchem

  • Het e-mail adres voor opzegging is:

                        info@goba.nu

  • Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is mogelijk per 30 november. 
Banner

Commercial Partner

Banner